Orchard Pig 0623
Orchard Pig 0623
Expired

Takeaway/ Competition

Published on 29/06/2020

La Marina, Y Felinheli, LL56

Mae'n bleser gennym gyhoeddi agoriad ein tecawê ar yr 2il o Orffennaf, a dyma gipolwg ar fwydlen La Marina, a fydd ar gael rhwng 5pm a 10pm bob dydd. Dydd Mercher i ddydd Sul yn gynhwysol.

Bydd bwydlen La Marina hefyd ar gael o 3pm ddydd Sul.

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi ein bod yn rhedeg Cinio Dydd Sul enwog Y Castell o 11am ar ddydd Sul. Ar gael hefyd rhwng 5pm a 10pm bydd megabocs Y Castell (Manylion pellach i ddilyn).

Cofiwch y byddwn yn cynnig bwydlen tecawê diodydd helaeth i gyd-fynd â'ch pryd, hyd yn oed cwrw drafft.

Gostyngiad o 10% i Staff y GIG. Dosbarthu am ddim Yn Felinheli ac i Ysbyty Gwynedd. Dosbarthiad o £ 3 i Gaernarfon a Bangor (danfon yn ôl y galw). Ordors dros £20.

I lansio ein gwasanaeth newydd roeddem yn cynnig taleb gwerth £ 20 i'w wario ar unrhyw archeb fwyd. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw hoffi ein tudalen, rhannu'r hysbyseb hon, a thagio ffrind.

We are pleased to announce the opening of our takeaway on the 2nd of July, and here is a peek of the La Marina menu, which will be available 5pm to 10pm daily. Wednesday to Sunday inclusive.

The La Marina menu will also be available from 3pm Sunday.

We are also pleased to announce well be running Y Castells famous Sunday Lunches from 11am on Sundays. Also available 5pm to 10pm will be Y Castells themed mega boxes. Further details to follow.

Remember we will be offering an extensive drinks takeaway menu to accompany your meal, even draught beer.

10% discount for NHS Staff. Free delivery In Felinheli and to Ysbyty Gwynedd. £3 delivery to Caernarfon and Bangor (delivery subject to demand). Orders over £20.

To launch our new service were offering a £20 voucher to spend on any food order. All you have to do like our page, share this advert, and tag a friend.

Copy and share the link

...or, quick share the link and write your own post
Orchard Pig 0623
Orchard Pig 0623