Time until beer gardens are open

Time until all pubs are back open

La Marina

Hen Gei Lechi, Port Dinowric Marina, Y Felinheli, LL56 4JN

La Marina is a tapas and seafood restaurant.Bwyty Tapas yw La Marina sydd yn cynnig cig a physgod o'r safon uchaf o Ogledd Cymru.

La Marina is a seafood and tapas restaurant located in Felinheli Marina. We serve the best quality meat and fish North Wales has to offer. Mediterranean inspired dishes from the land and sea and a tapas with a Welsh twist.

Mae La Marina yn cynnig cig a physgod o'r safon uchaf o Ogledd Cymru, ynghyd a bwyd o'r môr a'r tir sydd wedi ei ysbrydoli gan brydau o Fôr y Canoldir. Yn ogystal fe gynnigir tapas gyda gogwydd Gymreig iddynt.