Expired

Competition

Published on 29/06/2020

La Marina, Y Felinheli, LL56

Cystadleaeth/ Competition

From Thursday onwards we shall have for sale the famous Castell megabox for takeaway or delivery from La Marina. The first Megabox will contain the following.

Chilli loaded chips
Chicken Strips
Cheese topped garlic bread
Beer battered onion rings
Mozzarella dippers

All this for £13.95, or 19.99 with 4 Budweisers.

To win a free megabox like this post, share this post, and tag a friend.

O ddydd Iau ymlaen bydd gennym werthiant megabox enwog Castell i'w gludo neu ei ddanfon o La Marina. Bydd y Megabox cyntaf yn cynnwys y canlynol.

Sglodion wedi'u llwytho gan Chilli
Stribedi Cyw Iâr
Bara garlleg ar ben caws
Modrwyau nionyn cytew cwrw
Trochwyr Mozzarella

Hyn i gyd am £ 13.95, neu 19.99 gyda 4 Budweisers.

I ennill megabox am ddim hoffwch y post hwn, rhannwch y post hwn, tagiwch ffrind.